16. Hadîth ”Korrekt tvagning i tid av svårigheter…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (191)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/195)

191 – ´Alî bin Abî Tâlib berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Korrekt tvagning i tid av svårigheter, fotsteg till moskéer och inväntning av en bön efter en annan, tvättar verkligen bort synder.”1

Rapporterad av Abû Ya´lâ och al-Bazzâr med en autentisk berättarkedja. al-Hâkim sade:

Autentisk enligt Muslims villkor.”

1Autentisk.