16. Förbrödringen mellan Muhâdjirûn och Ansâr

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrev ett fredsavtal med judarna i al-Madînah. Deras rabbin ´Abdullâh bin Salâm (radhiya Allâhu ´anh) konverterade till islam medan majoriteten hädade. Judarna bestod av tre stammar; Qaynaqâ´, an-Nadhîr och Quraydhah.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbrödrade Muhâdjirûn och Ansâr. I början av islam ärvde de varandra genom förbrödringen istället för stamträden.

I det skedet ålade Allâh (´azza wa djall) även allmosan för att underlätta det för de fattiga Muhâdjirûn. Så nämnde Ibn Hazm i sin historiebok. Vissa Hadîth-lärda sade att de inte visste när allmosan blev en plikt.