16. Ett elfte exempel på hur Râfidhah påstår att följeslagarna förvrängde Qur’ânen

Såsom Allâh har beljugit judarna och de kristna när de påstod att de hade dödat och korsfäst Messias beljuger varje Qur’ân-vers Râfidhah. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”1

Likaså beljugs de av följeslagarnas, däribland ´Alî och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj, samstämmighet och hela det islamiska samfundets enighet i öster och väster, från den första generationen till den femtonde.

De som hävdar att följeslagarna förvrängde, reducerade och adderade Qur’ânen tillhör inte islams samfund. Deras vilsna läror, osunda handlingar och lögnaktiga uttalanden om Allâhs skrift och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare bevisar att de inte är muslimer.

Vad som är värre än den här lögnen är det an-Nûrî at-Tabarsî gjorde och sade. Husayn al-Mûsawî sade:

”Qur’ânen behöver ingen text som bekräftar den. Men våra lärdas böcker och våra Mudjtahidûns uttalanden säger klart och tydligt att den är förvrängd och att den är den enda boken som har förvrängts.”2

an-Nûrî at-Tabarsî sammanställde en stor bok för att bekräfta att Qur’ânen är förvrängd. Den heter ”Fasl-ul-Khitâb fî Ithbâti Tahrîfi Kitâbi Rabb-il-Arbâb”. Däri finns mer än 2000 rapporteringar om att Qur’ânen är förvrängd. Han samlade ihop alla Shi´ahs lärdas uttalanden om att dagens Qur’ân som muslimerna har är förvrängd. Han bekräftade att alla Shî´ahs lärda, tidigare och senare, anser att dagens Qur’ân som muslimerna har är förvrängd. Jag har ett exemplar av boken ”Fasl-ul-Khitâb”. Om Râfidhah skulle säga att de inte alls anser att följeslagarna har förvrängt Qur’ânen skall du inte tro på dem. Den av dem som förnekar det hycklar. Han är värre än den som inte förnekar det. Det är deras egna smutsiga händer som har förvrängt, ändrat, adderat och reducerat Qur’ânen. Dock har Allâh lovat att ta hand om Sin skrift. Han låter de troende avslöja dem och visa deras lögner medan Hans skrift förblir i de troendes händer liksom den har uppenbarats. Så kommer den att förbli till dess att den lyfts upp.

115:9

2Kashf-ul-Asrâr wa Tabri’at-ul-A’immah al-Athâr, sid. 79.