16. En kombination av Allâhs höghet och nedstigning

Allâhs (ta´âlâ) höghet är en essensegenskap som aldrig lämnar Honom. Trots det motstrider den inte Hans nedstigning till den nedersta himlen. Dessa två egenskaper kombineras på två sätt:

1 – Texterna i Qur’ânen och Sunnah har kombinerat dem och de nämner som sagt aldrig något omöjligt.

2 – Ingen är som Allâh på något som helst sätt. Hans nedstigning är inte som skapelsernas nedstigning så att den ska motsägas av Hans höghet – och Allâh vet bättre.