16. Domen för ´Îd-bönen och dygden av sex dagars fastan i Shawwâl

Käre muslimske broder! Lär dig några viktiga domar som du skall kunna och som är relaterade till slutet av denna ädla månad.

1 – ´Îd-bönen

Enligt de flesta lärda är ´Îd-bönen obligatorisk för en del muslimer. Det är tillåtet för vissa att inte förrätta den. Det är dock starkt rekommenderat att närvara vid den och medverka med sina bröder. Så länge det inte finns någon Sharî´ah-baserad ursäkt skall den inte lämnas.

Vissa lärda säger att alla muslimer måste be den bönen likt fredagsbönen. Alla fria män som är i sin hemstad och ansvarar för sina handlingar måste förrätta den. Denna åsikt verkar ha starkare bevis och den är närmare sanningen.

Det är Sunnah för kvinnorna att närvara vid denna bön. De skall tänka på att vara täckta och oparfymerade. Det har bekräftats hos al-Bukhârî och Muslim att Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade oss att ta ut på de två högtiderna unga kvinnor som precis hade mognat, menstruerande kvinnor och skygga jungfrur. Vad gäller de menstruerande kvinnorna, skall de hålla sig borta från förrättandet av bönen.”1

I en rapportering står det:

”Allâhs sändebud! Vissa av oss har inget ytterplagg att gå ut i?” Då sade han: ”Hennes syster får klä på henne ett av sina ytterplagg.”2

Det råder inga tvivel om att detta bevisar att det är starkt rekommenderat för kvinnorna att be de två ´Îd-bönerna och medverka vid det goda och muslimernas bön.

Det är Sunnah för den som kommer till böneplatsen till ´Îd-bönen eller regnbönen att sätta sig ned direkt utan att be två Raka´ât först. Så vitt jag vet har en sådan praxis inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Det enda undantaget är om bönen bes i moskén. I detta fall bes två Raka´ât baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

”Om någon av er kommer in i moskén skall han inte sätta sig ned förrän han ber två Raka´ât.”3

För den som sitter och väntar på ´Îd-bönen är det föreskrivet att frekvent säga ”Lâ ilâha illâ Allâh” och ”Allâhu Akbar”. Det är den dagens ritual. Det är Sunnah för alla som är inne i moskén och utanför moskén till dess att predikan är slut. Det är också okej att läsa Qur’ânen under tiden.

Jag skulle vilja klargöra att Takbîr skall i princip uttalas natten till ´Îd och innan ´Îd-bönen samt under de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah och Tashrîq-dagarna. Det är föreskrivet under dessa väldiga tider. Däri finns en väldig förträfflighet baserat på Allâhs (ta´âlâ) ord om Takbîr i samband med ´Îd efter Ramadhân:

وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

”Håll perioden och prisa Allâh som har väglett er så att ni blir tacksamma.”4

Allâh (ta´âlâ) sade också om de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah och Tashrîq-dagarna:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

”För att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under de [av alla] kända dagarna uttala Allâh namn över de djur ur boskapshjordarna som Han skänker dem [för att offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta!”5

Allâh (´azza wa djall) sade även:

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

”Och prisa Allâh under de [tre] fastställda dagarna.”6

Under dessa kända och fastställda dagar är det föreskrivet att påminna sig om Allâh med inskränkt och oinskränkt Takbîr. Det har sin grund i den rena Sunnah och Salafs praxis. Den föreskrivna Takbîr är att varje muslim säger ”Allâhu Akbar” för sig själv. Han skall höja rösten så pass att andra kan höra honom så att de kan ta efter honom och påminnas av honom. Vad beträffar den kollektiva och innoverade typen av Takbîr, går den ut på att minst två personer högt uttalar Takbîr så att de börjar och slutar samtidigt och att de gör det enstämmigt och på ett visst sätt. Denna handling saknar grund och bevis. Den är en innovation. Allâh har inte uppenbarat något bevis för den.

Om ´Îd skulle infalla en fredag är det upp till den som har bett ´Îd-bönen att be fredagsbönen eller Dhuhr. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I dag har två högtider tagit plats. Den som har bett ´Îd behöver inte be fredagsbönen.”7

Han skall dock inte låta bli att be Dhuhr. Det är bättre att han ber fredagsbönen med människorna. Om han inte ber fredagsbönen ber han Dhuhr i stället.

Apropå imamen skall han be fredagsbönen med dem som kommer om de är minst tre stycken med imamen. Skulle bara en person närvara ber han Dhuhr med honom.

Det är okej för muslimen att säga till sin broder i samband med ´Îd och annars:

”Må Allâh acceptera våra och dina goda handlingar.”

Jag känner inte till något bevis för det. Det handlar endast om att den troende ber fina böner för sin broder baserat på de många bevisen för det.

2 – Dygden av sex dagars fastan i Shawwâl

Sex dagars fastan i Shawwâl är en bekräftad Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det har bekräftats att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”8

Dessa sex dagar är inga bestämda dagar i månaden. Det är upp till den troende att fasta de dagar han vill i månaden. Han kan fasta dem i början av månaden, mitten av månaden eller i slutet av månaden. Han kan dela upp dagarna och han kan fasta dem i rad. Det finns alltså flera alternativ och lov och pris tillkommer Allâh. Det är dock bättre att fasta dem alla på en gång i början av månaden. Ty det är ett sätt att tävla om goda handlingar. Handlingen är inte obligatorisk för honom. Han får låta den vara oavsett år. Det är emellertid bättre, främre och fullkomligare att slå vakt om den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingen som Allâh älskar mest är den kontinuerliga om den så skulle vara liten.”9

Angående personen som är ålagd att ta igen missade dagar från Ramadhân, måste han göra det innan han börjar fasta frivillig fasta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Den som fastar de sex dagarna innan han fullbordar Ramadhân har inte efterföljt hela Ramadhân. Det är obligatoriskt att ta igen de missade dagarna till skillnad från att fasta de sex dagarna som endast är frivilliga. Plikten går före det frivilliga.

Muslimer! Se till att snabbt börja frukta Allâh (´azza wa djall) och sök Hans välbehag. Kämpa mot er själva för Allâhs (´azza wa djall) skull och se till att ständigt ångra er uppriktigt för samtliga synder. Bekämpa frestelsen, Satan och själen som tenderar till ondskan. Ivra efter livet efter detta. Underkasta er ödmjukt inför Allâh. Åkalla Honom ständigt och påminn er ofta om Honom och be Honom om förlåtelse. Han kommer att bönhöra er, korrigera era tillstånd, underlätta era frågor, skänka er gåvor, skona er alla svårigheter och skydda er mot era fienders konspirationer och allt ont i de båda liven. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

”Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss. Allâh är alltid med dem som gör det goda och det rätta.”10

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

”Allâh har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida.”11

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

”Men om ni bär [allt detta] med jämnmod och fruktar, kan deras onda anslag inte i något avseende skada er. Allâh har full uppsikt över [dem och] deras företag.”12

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

”På de gudfruktiga väntar lycksalighetens lustgårdar hos deras Herre.”13

I dag är det särskilt lämpligt att närma sig Allâh via nåd och hjälp till de fattiga och behövande. Välgörenhet hör till de största handlingarna med vilka Allâh avvärjer svårigheter och skänker nåd. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

”Ge ert bidrag [till kampen] för Allâhs sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott – Allâh älskar dem som gör det goda och det rätta.”14

إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

”Allâhs nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.”15

وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Men det är bättre för er att efterskänka [skulden] – om ni visste [vilken förtjänst som ligger i detta]!”16

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

”Tro på Allâh och på Hans sändebud och ge åt andra av det som Han har gett er i uppdrag att förvalta; de som tror och som ger åt andra har en riklig lön att vänta.”17

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Välgörenhet släcker synder på samma sätt som vatten släcker elden. Detsamma gäller mannens bön mitt på natten.”

Därefter läste han:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”De som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar.”1819

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Nåderike benådar de nådiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”20

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Den som inte benådar benådas inte.”21

Vi ber Allâh att Han korrigerar alla muslimers tillstånd, fyller deras hjärtan med fruktan och korrigerar deras ledare och får dem alla att ångra sig uppriktigt för sina synder och hålla sig till Allâhs (´azza wa djall) föreskrift inom samtliga frågor. Vi ber Honom skydda dem från deras fienders konspirationer. Han är kapabel till allt. Må Allâh hylla och sända frid till Sin tjänare och Sitt sändebud Muhammad, hans ätt och följeslagare.

1al-Bukhârî (324) och Muslim (890).

2Muslim (890).

3al-Bukhârî (1167) och Muslim (714).

42:185

522:28

62:203

7Abû Dâwûd (1073) och Ibn Mâdjah (1311). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Abî Dâwûd” (948).

8Muslim (1164).

9al-Bukhârî (5862) och Muslim (782).

1029:69

1124:55

123:120

1368:34

142:195

157:56

162:280

1757:7

1832:16-17

19Ibn Mâdjah (3973) och Ahmad (22069). Autentisk via andra enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (2866).

20Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1924) och Ahmad (6494). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3522).

21al-Bukhârî (5997) och Muslim (2318).