16. Det är föraktfullt och förbjudet att tvista om ödet, Synen och Qur’ânen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Han skall bara tro på dem och inte förkasta en enda bokstav från dem eller från några andra hadîther som är rapporterade av pålitliga återberättare. Han skall inte disputera eller debattera med någon. Han skall inte lära sig batalj. Tvister om ödet, Synen, Qur’ânen och andra trosläror är förkastade och förbjudna. Den som gör det tillhör inte Ahl-us-Sunnah – ehuru han skulle tala utmed trosläran – så länge han inte låter bli att debattera och underkastar sig och tror på rapporteringarna.”

Han skall alltså bara tro på dem och inte förkasta en enda bokstav från hadîtherna om ödet och dylikt.

Det är förbjudet att debattera om ödet, ty ödet är en hemlighet som bara Allâh känner. Ingen annan än Allâh vet vad som finns i den. Vi får varken kritisera, protestera eller debattera om dessa frågor. En debatt inom det ämnet leder ändå ingenvart. Faktum är att en sådan debatt kan till och med få slaven att börja tvivla. Du måste veta att du är skyldig att avstå från debatter och tvister om ödet. Det är för ditt eget bästa. Om du hör en innovatör nämna ett tvivel så finns det risk att något av det får fäste i ditt hjärta varför du börjar tvivla efter att ha varit övertygad och troende. Frukta Allâh sett till dig själv! Försök att undvika dessa frågor. Den som går in i dem halkar. Vid ett tillfälle hörde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hur följeslagarna debatterade om Qur’ânen. Han blev röd i ansiktet som ett granatäpplefrö av ilska och sade därpå:

Är det detta som ni har blivit befallda?”1

1Ibn Mâdjah (85).