16. Den evige Herren

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

14 – Han besatt herraväldet när inget behärskat fanns, Han var Skaparen när inget skapat fanns.

FÖRKLARING

Han var nämligen världarnas Herre innan skapelsen existerade. Han (ta´âlâ) sade:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre.”1

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

Er Herre och era förfäders Herre.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

اللهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمواتِ والأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شيءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ من شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شِركِه

”Allâh! Du har kunskap om det dolda och det uppenbara. Du är himlarnas och jordens Skapare. Du är alltets Herre och Ägare. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Du. Jag söker skydd hos Dig från min egen ondska och Satans ondska och hans avguderi.”3

Med det sagt är du övertygad om att Allâh (´azza wa djall) var Herre innan Han skapat skapelsen och efter Han skapat skapelsen. Hans essens, namn och egenskaper saknar såväl början som slut. Han blev inte Herren först efter att Han hade skapat skapelsen; Han var Herre innan skapelsen och efter skapelsen. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm beträffande Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) herravälde. Sålunda sade författaren:

Han besatt herraväldet…”

Det vill säga ägandet, skapandet och förfogandet över hela skapelsen.

… när inget behärskat fanns…”

Han var Herre innan Han skapat skapelsen. Han har alltid haft den fullkomliga egenskapen, innan skapelsen och efter skapelsen. Alltså är Han världarnas Herre, alltets Herre och Ägare och den väldiga tronens Herre. Författaren sade:

Han var Skaparen när inget skapat fanns.”

Han var Skapare innan Han skapat skapelserna och efter Han skapat skapelserna. Varken Hans namn ”Skaparen” eller något annat har skapat någonting i himlarna eller på jorden. Inte heller fick Han sitt namn ”Skaparen” efter att ha skapat skapelsen. Det är omöjligt eftersom det är en dementi av Allâhs namn och egenskaper och något som motstrider Hans fullkomlighet. Alltså var Han Herre när ingen behärskad skapelse fanns, Skapare innan någon skapelse fanns. Han kommer alltid att vara Herre eftersom Han besitter den absoluta fullkomligheten och de fullkomliga egenskaperna.

11:2

226:26

3al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (1202), Ahmad (51), Abû Dâwûd (5057), an-Nasâ’î (7644) och at-Tirmidhî (3392).