16. De målar upp sig själva som kunniga

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 183

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

16 – al-Ikhwân al-Muslimûn månar om yttre intryck och slogans som intalar läsaren och åhöraren att de sitter på kunskap. Till dem hör att de uppges tala om samfundets stora frågor, islamiska prioriteringar, ledarskap och entreprenad. De rubricerar sina böcker som ”Fiqh-ul-Wâqi´”, ”al-´Amal al-Harakî”, ”Man Yahmil Hamm-al-Islâm?”, ”Tahrîr-ul-Ardh am Tahrîr-ul-Insân?”, ”Wa´d Kissinger”, ”Lahn-ul-Khulûd”, ”Khiraq fî Sadd-il-Ma’rab”, ”Ammâ ba´d” och ”La Tahzan!”