16. Därför avvisade al-Halabî Takfîriyyûn

al-Halabî sade:

”5 – Beträffande Shu´bah och al-A´mash, så medger Shaykh Rabî´ al-Madkhalî att de har fallit i innovationer. Han sade i ”Mudjâzafât al-Haddâd”:

”3 – Han (Mahmûd al-Haddâd) sade: ”Författaren upplöste det när han avvisade mig med ett kompendium vari han gjorde Tabdî´ på Shu´bah och al-A´mash och förtalade Sufyân ath-Thawrî samt hyllade Ahl-ul-Bid´a.”

Kompendiet är kvar och jag har inte alls förtalat Sufyân ath-Thawrî. Jag betraktar honom som en av de största imamerna och bara Allâh vet hur mycket jag älskar och hedrar honom. Dock har dessa människors extremism fått mig att nämna vad ash-Shâfi´î och andra har sagt om ställningen till Sufyân bin Djâbir al-Dju´fî.””

Mahmûd al-Haddâd är en innovatör och lögnare. Endast hans jämlike utgår från hans citat. En av hans synder är hans handskrivna bok vid namnet ”al-Khamîs”, det vill säga en organiserad armé som består av en central, bakdel, framdel och falanger. Den är uppemot 400 handskrivna sidor, vilket innebär att den hade utgjort 1000 tryckta sidor. Boken är full av synder och påhopp på ´Allâmah al-Albânî (rahimahullâh). Trots att al-Halabî alltid visar att han håller fast vid al-Albânî och jämt och ständigt säger ”Vår Shaykh, vår Shaykh”, så har han inte reagerat alls.

Likaså skrev ´Abdul-Lâtîf Bâshmîl en avhandling full av lögner och förvrängningar mot al-Albânî och Salafiyyûn som jag avvisade med en avhandling och avslöjade hans lögner, svek och orättvisa mot al-Albânî och Salafiyyûn. Trots det har al-Halabî inte reagerat alls.

Han försvarar och krigar bara när det handlar om hans egna orättvisa och okunniga jag som angriper Salafiyyûn och i synnerhet mig som har blivit hans mål för hans onda och angripande kampanj. Hans avvisningar av Takfîriyyûn har inte varit för Salafiyyahs sak. Oftast har de bara handlat om personliga skäl. Det är inte korrekt att säga att han försvarar Salafs metodik och Salafiyyûn. Beviset för det jag säger är hans varma vänskap med och försvar av Takfîriyyûn och deras anhängare.