16. Blödningarna och deras domar

Blödningar innebär kvinnans kontinuerliga blödningar i den bemärkelsen att de aldrig avtar eller ytterst sällan som exempelvis en eller två dagar i månaden.

Beviset för det första fallet där blödningarna aldrig avtar har bekräftats i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Fâtimah bint Abî Hubaysh kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag är en kvinna som inte blir ren. Skall jag sluta be?” Han sade: ”Nej. Det är en ven och ingen menstruation. När din månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta bort ditt blod och be därefter.”1

I en annan formulering står det:

”Jag är en kvinna som har blödningar och blir inte ren…”2

Beviset för det andra fallet där blödningarna avtar en kort tid är Himnah bint Djahshs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth när hon kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Jag lider av en stor och kraftig blödning.”3

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade att den är autentisk. Det har rapporterats att Imâm Ahmad autentiserar den medan al-Bukhârî anser den vara god.

1al-Bukhârî (306).

2al-Bukhârî (325).

3Abû Dâwûd (287), at-Tirmidhî (128) och Ahmad (6/381-382).