16. Bevis för Allâhs hand 2

16 – Abû Tâlib al-Hâfidh Ahmad bin Nasr bin Tâlib berättade för oss: Sulaymân bin ´Abdil-Hamîd bin Sulaymân Abû Ayyûb al-Bahrânî berättade för oss ur sin bok: Abû Sulaymân ´Utbah bin as-Sakan al-Fazârî berättade för oss: Arta’ah bin al-Mundhir berättade för oss: Layth bin Abî Sulaym berättade för oss, från Mudjâhid, från ´Abdullâh bin ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första som Allâh (´azza wa djall) skapade var pennan. Han tog tag i den med Sin högra hand – och båda Hans händer är högra – och skrev ned allt som skulle hända av rättfärdiga handlingar och synder, vått och torrt. Han skrev ned allt det i Påminnelsen som är hos Honom.

Läs om ni vill:

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”Detta är Vår bok som säger sanningen om er; allt vad ni gjorde har Vi låtit nedteckna.”1

Vad nedtecknas om inte det som redan är bestämt?”2

145:29

2Ibn Abî ´Âsim (107) och ash-Sharî´ah, sid. 187, av al-Âdjurrî.