16. Bara de spränger, strejkar och demonstrerar

Han skriver att al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Ingen annan än den muslimske makthavaren får verkställa straff. När det dessvärre framstår att ingen verkställer föreskrivna straff, betyder det inte att en illegitim dörr skall öppnas. Istället skall det påminna oss om att upplysa muslimerna om avsaknaden av ett muslimskt land som inte bara verkställer föreskrivna straff utan också tillämpar alla andra islamiska domar. Då vi påminner oss om det, måste vi eftersträva det muslimska landet. Som ni redan vet säger jag alltid att det inte skall ske via rop, passion och skrik, utan via kamp.”1

För det första sade han:

”Ingen annan än den muslimske makthavaren får verkställa straff.”

Gällande det råder enighet om fria människor och delade åsikter om slavar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av era slavinnor begår otukt och deras otukt klargörs, skall ni prygla dem och därefter inte klandra dem för deras synd. Om de återigen begår otukt, skall ni prygla dem och därefter inte klandra dem för deras synd. Om de begår otukt en tredje gång och deras otukt klargörs, skall ni sälja dem om än för ett rep.”2

För det andra sade han:

”När det dessvärre framstår att ingen verkställer föreskrivna straff, betyder det inte att en illegitim dörr skall öppnas. Istället skall det påminna oss om att upplysa muslimerna om avsaknaden av ett muslimskt land som inte bara verkställer föreskrivna straff utan också tillämpar alla andra islamiska domar.”

Shaykhen borde ha undantagit Saudiarabien (som är det enda landet som verkställer föreskrivna straff) för att förhindra illasinnade människors spekulationer.

För det tredje måste vi tolka hans ord som att han syftar på sitt eget land. En muslims tal måste tolkas på bästa möjliga vis.

För det fjärde sade han:

”När det dessvärre framstår att ingen verkställer föreskrivna straff, betyder det inte att en illegitim dörr skall öppnas.”

Det skall alltså inte få oss att göra något som inte är föreskrivet, liksom revolter, strejker, demonstrationer, mord och sprängattentat som ödelägger egendomar, människor och anläggningar. Sådana handlingar utförs inte av muslimer som fruktar Allâh (´azza wa djall); de utförs bara av lustfyllda människor som är grundade på ignorans, innovationer och villfarelser från revolutionära Hizbiyyûn och Takfîriyyûn.

1Sid. 11

2al-Bukhârî (6839) och Muslim (1703).