an-Nadjmî om Ibn Djibrîns böcker

Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî

Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130284

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Skall man sprida till människorna Shaykh Ibn Djibrîns gamla böcker?

Svar: Jag anser att man inte alls skall sprida innovatörernas böcker. De vill sprida sina läror. Det räcker att personen som litar på honom eller läser hans böcker anser att han har rätt och liknande och att han kämpar för religionen. Därtill skall man veta att det redan finns folk från Ahl-us-Sunnah som har gjort samma sak. Vi är inte i behov av deras böcker.