15. Allâhs nedstigning till den nedersta himlen

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger vår Herre ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

Denna hadîth har rapporterats av ungefär tjugoåtta följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Ahl-us-Sunnah är enade om att acceptera den.

Allâhs (ta´âlâ) nedstigning till den nedersta himlen hör till Hans handlingsegenskaper som beror på Hans vilja och vishet. Nedstigningen är verklig och passar Hans majestät och väldighet. Det är inte korrekt att förvränga dess betydelse och säga att det betyder Hans orders, barmhärtighets eller ängels nedstigning. Den tolkningen är fel på grund av följande orsaker:

1 – Den motstrider hadîthens bokstavliga betydelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) associerade nedstigningen med Allâh (ta´âlâ). I grund och botten associeras något med någon som står bakom det. När det då tillskrivs någon annan, anses det vara en förvrängning som motstrider grunden.

2 – En liknande tolkning fordrar att talet har en underförstådd betydelse, något det i regel inte har.

3 – Varken Hans order eller barmhärtighet stiger specifikt ned under den här tiden av natten. Hans order och barmhärtighet stiger ned hela tiden.

Måhända säger någon att det är en specifik order eller barmhärtighet som stiger ned. I sådant fall behöver de inte alls stiga ned hela tiden.

Låt oss säga att invändningen är korrekt, men enligt hadîthen stiger denna sak ned till den nedersta himlen. Vad finns det för nytta av att en barmhärtighet stiger ned till den nedersta himlen så att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall underrätta oss om den?

4 – Hadîthen bevisar att Han som stiger ned också säger:

Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Ingen annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) kan säga det.

1al-Bukhârî (1145), Muslim (758), Abû Dâwûd (4717), at-Tirmidhî (3729) med flera.