16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes domen och böneriktningen ändrades till Ka´bah. Därmed blev det dyrkelse att be mot Ka´bah medan bön mot Jerusalem förbjöds. Den som då väljer att be mot Jerusalem är otrogen. Allâh skall alltså dyrkas enligt den föreskrift som gäller den tiden. När en föreskrift avskaffas förflyttas dyrkelsen till den avskaffande föreskriften. Sändebudens religion är alltså en fastän deras föreskrifter skulle variera. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liknade sändebuden vid halvbröder med en gemensam fader och olika mödrar. På samma sätt är deras religion en med olikartade föreskrifter, allt utefter Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) vishet. Allâh föreskrev föreskrifter ämnade för respektive tider, varje samfund fick det som var lämpat för det. Det är trots allt Allâh som vet bäst vad som är lämpligast för människorna:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

”För var och en har Vi fastställt en lag och en levnadsregel.”1

Så länge en religion inte avskaffas, dyrkas Allâh med den. När den avskaffas förflyttas religionen från det avskaffade till det avskaffande:

فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ

”Bland dem fanns den som Allâh vägledde, och det fanns den som var dömd till villfarelse.”2

Vissa besvarade sändebuden, andra vägrade och var därmed dömda till villfarelse. Det var förutbestämt att de skulle fara vilse på grund av deras otro och envishet.

15:48

216:36