16 – al-Madkhalîs Takfîr på Sayyid Qutb

Shaykh Bakr sade:

”Låt oss säga att hans ord verkligen består av oklara eller oinskränkta meningar. Hur kan man ta dem och låta dem utgöra otrogna fel och förbise allt som Sayyid (rahimahullâh) har byggt sitt liv på då han kallade till Allâhs enväldiga rätt till föreskrift och förkastade mänskliga lagar och konfronterade dem som styrde med dem?”

Har du sett att jag uttryckligen gör Takfîr på Sayyid Qutb i de två böckerna som jag har skrivit om honom så att du skall bli så här uppskrämd? Tror du att jag är som Sayyid Qutb och Qutbiyyûn som gör Takfîr oinskränkt på individer och grupper utan att ta hänsyn till Salafs sju villkor för Takfîr och däribland att först förklara sanningen för den oliktänkande? Har du inte sett hur hårt jag har fördömt honom för hans Takfîr på samfundet på grund av styret och inte på grund av större avguderi eller andra faktorer som de lärda gör Takfîr för? Jag fördömde honom för det med trettionio sidor och vid ett annat tillfälle med nästan sexton sidor angående stora och små synder som han och hans bröder och anhängare kallar för ”avgudar”.

Blundar du för dessa enorma fel och denna kolossala okunnighet och yttersta orättvisa mot muslimerna så att du börjar rysa och bli skräckslagen för att rädda Sayyid? Du ignorerar fullständigt hans och hans anhängares väldiga fel.

Har jag behandlat honom fel och ljugit om honom? Vet du hur han kallade till Allâhs suveränitet? Har du studerat frågan i lugn och ro? Jag tror inte att du har gjort det. Jag tror att du endast har hört  ord från hans extrema anhängare och sedan valt att upprepa dem. Detta stärks av att du själv säger att du inte har läst Sayyid Qutbs böcker. Om du hade läst hans böcker som en Salafî skulle du ha funnit följande:

1 – Hans Qur’ân-tolkning är en av de värsta förvrängningarna av Tawhîd-relaterade verser. Däri tolkas Tawhîd inom dyrkan som Tawhîd inom suveräniteten, politiken och herraväldet. På så sätt skiljer han sig från de erkända imamerna inom Qur’ân-tolkning. Faktum är att hans Tawhîd-tolking är endast en vilseledd politisk tolkning.

2 – Utöver hans förvrängning av Tawhîd finner man också hur han tolkar Tawhîd-relaterade verser utmed extrema Khawâridjs metodik som gör Takfîr på ett hänsynslöst sätt.

Hur många är inte bristerna och farorna i hans Qur’ân-tolkning egentligen? Frukta därför Allâh och lura inte ungdomarna.