16. Äktenskapslivet är livets båt

Vad beträffar hela poängen, så utspelar sig makarnas rättigheter i hemmet när makarna sätter sig tillsammans i livets båt. Livet är ett hav som slås av vågor och piskas av stormar. Det består av såväl glädjande stunder som sorgliga stunder. Det består av såväl ilska som nöje. Därför behöver båtens besättning samarbeta och förse den med livbojar så att makarna kan färdas på havet i harmoni, lycka och säkerhet och komma i land i nästa liv som jag ber Allâh (´azza wa djall) vara paradiset. Däri skall paret återförenas liksom de var förenade i detta liv. I det här livets färd behöver makarna ha kunskap om varandras rättigheter. Makarnas rättigheter i islam är baserade på dyrkan tillägnad Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). När en person lever upp till dess rättigheter hoppas han på belöning av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).