159. al-Qummîs tredje förvrängning av al-Anfâl

al-Qummî sade:

Ahmad bin Muhammad berättade för oss, från Dja´far bin ´Abdillâh, från Kathîr bin ´Ayyâsh, från Abûl-Djârûd, från Abû Dja´far som sade om Hans ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

Troende! Svara när Allâh och sändebudet kallar er till det som skall förnya ert liv!”1

Han sade: ”Det vill säga ´Alî bin Abî Tâlibs ledarskap. Att ni följer honom och hans ledarskap är bättre för er enighet och en anledning att rättvisa förblir längre hos er.”2

Allâh har rentvått Abû Dja´far från denna lögn och förvrängning. Titta hur han avsiktligt upphäver Qur’ânens konstatering och annullerar dess generalisering.

Den aktuella upplivningen är islam som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade tillsammans med dess dogmer, dyrkelse, karaktärer, handhavande, kamp, påbud av gott och förbud mot ont. Versen tyder inte alls på det denne mystiker anvisar.

Inte heller har Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) någonsin kallat till det ledarskapet som hittades på av Ibn Saba’ och sedan anammades av Bâtiniyyah och Râfidhah som förvrängde merparten av Qur’ânen för dess sak.

18:24

2Tafsîr al-Qummî (1/271).