157. Vi tillåter inte uppror mot våra ledare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 168-170

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

128 – Vi tillåter inte uppror mot våra ledare och makthavare ehuru de är orättvisa.

FÖRKLARING

Detta är en väldig fråga och en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer. De tillåter inte revolt mot muslimska makthavare:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som lyder mig lyder Allâh och den som trotsar mig trotsar Allâh. Den som lyder ledaren lyder mig och den som trotsar ledaren trotsar mig.”2

De är inte tillåtet att revoltera mot dem om de så skulle vara syndiga. Ty deras trohetsed gäller och deras myndighet råder. Plus att uppror mot dem medför kolossala nackdelar såsom olydnad, splittring, osäkerhet och otroget maktövertag över muslimerna. Shaykh-ul-Islâm sade i stil med att ingen revolterar mot sin ledare, utan att deras tillstånd blir värre efter upproret än vad det var innan upproret. Detsamma kan synas bland de vantrogna. Deras revolter mot deras egna myndigheter leder till osäkerhet och blodbad. De får aldrig något fotfäste, vilket historiens uppror kan vittna om. Hur ska man då revoltera mot en muslimsk ledare? Det är alltså inte tillåtet att revoltera mot ledarna så länge de är muslimer, hur syndiga de än är. ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”3

Ledarnas synder rättfärdigar ingalunda revolter. Det är i kontrast till vad Khawâridj och Mu´tazilah anser. De tillåter uppror mot syndiga makthavare och ser sin revolt som påbud av rätt och förbud mot orätt.

14:59

2al-Bukhârî (7137) och Muslim (1835).

3al-Bukhârî (7055-7056) och Muslim (1709).