157. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av al-Anfâl

Mystikern al-´Ayyâshî sade:

”Djâbir sade: ”Jag frågade Abû Dja´far om tolkningen till Allâhs ord:

وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

”Men Allâh vill att sanningen skall bekräftas i enlighet med Hans ord och att de otrogna skall tillintetgöras.”1

Abû Dja´far sade: ”Dess dolda tolkning är att Allâh vill något Han ännu inte har gjort. Och Hans ord:

أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

”… att sanningen skall bekräftas…”

betyder att Han skall ge Muhammads hus dess rätt. Och Hans ord:

بِكَلِمَاتِهِ

”… i enlighet med Hans ord…”

syftar på ´Alî. Han är Allâhs ord i den dolda tolkningen. Och Hans ord:

وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

”… och att de otrogna skall tillintetgöras.”

syftar på Banû Umayyah. De är de otrogna. Allâh skall tillintetgöra dem. Och Hans ord:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ

”… för att sanningen skall framstå som sanning…”

syftar på att Muhammads hus rätt skall framstå när Mahdî kommer. Och Hans ord:

وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ

”… och lögnen som lögn…”

syftar på Mahdî. Han skall få Banû Umayyahs lögn att framstå som lögn. Det framgår i Hans ord:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

”För att sanningen skall framstå som sanning och lögnen som lögn, hur förhatligt detta än måste vara för de obotfärdiga syndarna.”23

Allâh har rentvått Abû Dja´far från denna mystiska lögn. Denna vers handlar ju om slaget vid Badr och diskussionen Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade med vissa följeslagare. Ty vissa av dem ville angripa karavanen istället för armén då de ville åt krigsbytet utan strid:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

”LIKSOM några bland de troende var motvilliga när din Herre med i sanning ledde dig att lämna ditt hem, vill de nu tvista med dig om vad som är sant, trots att sanningen blivit uppenbar – som om de med öppna ögon fördes ut att dö. Då Allâh gav er löftet att en av de två fiendehoparna skulle bli ert byte, önskade ni att den obeväpnade skulle falla på er lott. Men Allâh vill att sanningen skall bekräftas i enlighet med Hans ord och att de otrogna skall tillintetgöras, för att sanningen skall framstå som sanning och lögnen som lögn, hur förhatligt detta än måste vara för de obotfärdiga syndarna.”4

Allâh hade lovat dem antingen karavanen eller också strid. Vissa ville åt karavanen, medan Allâh, med Sin kunskap och vishet, ville att de skulle hamna i strid för att sanningen, Hans religion vill säga, skall framstå som sanning. Han ville stödja den och låta den råda. Han ville också få lögnen, otron vill säga, att framstå som lögn och tillintetgöra de otrogna. Det blev som Allâh (subhânah) hade velat; Allâhs troende och gudfruktiga slavar – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare – kom i strid med Hans fiender Abû Djahl och Quraysh. Allâh skänkte Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Sin armé seger och besegrade de otrogna efter att sjuttio hedningar hade stupat och lika många tillfångatagits. Sanningen hade rått och falskheten hade gått under. Det är betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ

”LIKSOM några bland de troende var motvilliga när din Herre med i sanning ledde dig att lämna ditt hem.”

De obotfärdiga syndarna och mystiska Râfidhah hatar att Muhammad och hans följeslagare vann och att Allâh fick sanningen att framstå som sanning och lögnen som lögn. Således hittade de på denna falska och mystiska tolkning. Istället lät de Muhammads hus rätt ta över Allâhs rätt. Utav lögn och otro vinklade de Allâhs ord till ´Alî bin Abî Tâlib. De första muslimerna som hatar den mystiska lögnen är först och främst ´Alî och hans nobla hus. Och han som skall ödelägga falskheten har de målat upp som Mahdî, en påhittad legend som aldrig har funnits eller kommer att finnas. Denne Mahdî skall alltså störta Banû Umayyah som upphörde existera flera generationer sen. Enligt dessa människor är det Banû Umayyah som är de otrogna och obotfärdiga syndarna, inte judarna, nasaréerna, zoroastrierna och kättarna. Förmodligen är de den påhittade Mahdîs framtida armé.

18:7

28:8

3Tafsîr al-´Ayyâshî (2/50).

48:5-8