155. Gå barfota ibland

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/129-139)

Kuriosum:

1 – Hadîthen utgör en grund och en av föreskriftens principer i förhållande till människans handlingar, såtillvida att en människa ska inleda med höger sida. Inte bara att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om det, han påbjöd det också och sade:

De längst ut till höger, de längst ut till höger, de längst ut till höger! Börja med höger, börja med höger. börja med höger!”1

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick i sandaler. Det till trots förmenade han mycken bekvämlighet, och uppmanade ibland till barfota gång2. Med det sagt bör man gå i sandaler, men också barfota ibland för att därigenom rätta sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så att fötterna kan vänja sig vid strävhet och direkt vidrörning av mark. Därför ser du hur vissa människor, som alltid går i sandaler, får problem med fötterna så fort de börjar gå barfota. Därför bör du oftast gå i sandaler och barfota ibland.

1al-Bukhârî (2571).

2Abû Dâwûd (4160) och an-Nasâ’î (5239). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4160).