154. Ibland bjuder du personen till höger om dig, ibland den äldste

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/128-129)

Ska den person som vill bjuda sitt sällskap börja med personen till höger om honom eller med personen till vänster om honom? Han ska börja med personen till höger om honom, oavsett om han är förnämare eller inte. Så om du har ett barn till höger om dig och en respekterad man till vänster om dig, börjar du med barnet först. Men om de är framför dig, börjar du med den äldste först och inte med den som står till höger om dig. Så om du kommer till en plats och vill hälsa till folk, börjar du med den äldste. Hadîthen säger:

Jag drömde hur jag borstade tänderna med en Siwâk. Då kom två män till mig varav en av dem var äldre än den andre. Jag gav Siwâk till den yngre varpå det sades: ”Ge till den äldste.” Så jag gav den till den äldste.”1

Vi måste alltså skilja på situationer där vi befinner oss inför människor och situationer där vi har människor till höger och vänster om oss. I den första situationen börjar vi med den äldste, i den andra situationen börjar vi med personen till höger om oss. Beviset för det är att Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bjöds på dricka som han drack av. Till höger om honom fanns en pojke, till vänster om honom fanns äldre män. Han sade till pojken: ”Låter du mig ge till dem?” Pojken sade: ”Nej, vid Allâh! Inte skulle jag bortprioritera min andel av dig för någon.” Följaktligen satte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den i hans hand.”2

I den situationen börjar man alltså med den som står till höger om en.

1al-Bukhârî (246).

2al-Bukhârî (2319) och Muslim (2030).