154. al-´Ayyâshîs andra förvrängning av al-Anfâl

al-´Ayyâshî sade:

”Bashîr ad-Dahhân berättade att han hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Allâh har ålagt i Sin skrift att vi åtlyds. Människorna får med andra ord inte vara okunniga om oss. Vi har rätt till den renaste egendomen, krigsbytet och det ädlaste i Qur’ânen.”1

Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna lögn. Allâh har inte ens ålagt kunskap om alla profeter. Han (ta´âlâ) sade om dem:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

”Vi har sänt ut sändebud före dig; om några av dem har Vi berättat för dig och om andra har Vi inte berättat för dig.”2

De som Allâh nämner i Qur’ânen måste betros specifikt. Den som nekar någon av dem hädar. Och de som inte nämns vid namn måste betros generellt.

Allâh har inte ålagt oinskränkt lydnad till Huset. De från Huset som är muslimernas makthavare måste lydas inom det som är lydnad gentemot Allâh och trotsas inom det som är trots gentemot Allâh. Och de från Huset som inte är muslimernas makthavare är skyldiga att lyda muslimska makthavare, låt vara orättvisa muslimer, inom det som är lydnad gentemot Allâh. De får inte trotsas eller revolteras så länge de inte hädar öppet. Det har Allâh föreskrivit via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som misstycker är vilsen, oavsett om han tillhör Huset eller inte.

Titta bara på denna idioti som är grundad på glupskhet, galenskap och lystnad:

”Vi har rätt till den renaste egendomen, krigsbytet…”

Ingen annan än usla Râfidhah Bâtiniyyah talar på detta usla sätt. Varken Abû ´Abdillâh eller någon annan ärlig muslim talar så. Må Allâh bekriga dessa vilsna människor! Hur mycket har de inte ljugit om Huset och fördunklat det på dessa förnedrande vis! Allt detta för att mätta sina magar i Husets namn.

1Tafsîr al-´Ayyâshî (2/47).

240:78