153. al-´Ayyâshîs första förvrängning av al-Anfâl

al-´Ayyâshî sade:

”Abû Basîr berättade att han hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som läser kapitlen at-Tawbah och al-Anfâl kommer aldrig att råka ut för hyckleri. Därtill skall han tillhöra De troendes ledares grupp och äta från paradisets bord tillsammans med den till dess att människorna är klara med räkenskapen.”1

Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna dåraktiga lögn. Alla troende vet att liknande dolda frågor och löften om paradiset härrör endast från Allâh och att bara de nobla sändebuden förkunnar dem. Uppenbarelsen upphörde med det sista sändebudet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Detta och allting annat som Râfidhah tillskriver ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), Abû Dja´far, Abû ´Abdillâh och andra i Huset är rena lögner som Allâh och de troende har rentvått dem från.

Titta bara på denna lögn! Ingen vilsen sekt besitter hyckleri som Shî´ah Râfidhah. De tror på dubbelmoral som de anser utgöra nio tiondelar av religionen. Dubbelmoralen är deras hyckleris största täckmantel.

Ahl-us-Sunnah har mer rätt till De troendes ledare och hans hus än vad Râfidhah, som påstår att de är Husets grupp och anhängare, har. I själva verket är de fiender till Huset. Hur mycket har de inte misshandlat och svärtat Huset med lögner och påhitt som både det och alla andra troende tar avstånd ifrån!

Titta bara på lögnaren och hans stödjare när han säger att deras grupp skall förskonas från räkenskapen! Alla människor, inklusive Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, skall ställas inför rätta medan dessa äter från paradisets bord till dess att människorna är klara med räkenskapen!? Vad fick er att erhålla denna status? Är det avguderi, villfarelse, lögn, falskhet och annat som ni är makalösa i eller är det någonting annat?

1Tafsîr al-´Ayyâshî (2/46).