152. al-´Ayyâshîs femtonde förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

”´Abdul-A´lâ berättade att Abû ´Abdillâh sade om Allâhs ord:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

”Överse och uppmana hövlighet och vänlighet…”

”Det vill säga ledarskapet.”

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”… och undvik de okunniga.”1

”Det vill säga ledarskapet.”2

Allâh har skyddat araben Abû ´Abdillâh från Hâshims ätt mot denna lögn och förvrängning av Qur’ânen. Det är den här individen och andra som har tillskrivit honom den. Det är inget annat än ett exempel på Râfidhahs Bâtiniyyahs lögner.

Versens betydelse är enorm därför att den är Allâhs tal och lämpar sig efter Qur’ânens och dess sändebuds väldighet. Allâh befaller Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att uppmana Tawhîd och religion ägnad åt Honom allena, att Hans påbud efterlevs och att Hans förbud undviks. Han befallde honom storartade karaktärer som tålamod, ömhet och överseende. Endast han som erhåller dessa nobla egenskaper håller sig borta från ignoranter. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund är påbjudet allt som står i den givmilda versen.

Râfidhahs idiotiska dogmer får dem att tillämpa den ovannämnda tolkningen som presenterades av den blinde och hjärndöde al-´Ayyâshî. Den bländar hans jämlikar från Qur’ânens väldighet och dess väldiga motiv.

17:199

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/43).