151. Stora tecken innan Apokalypsen

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 154-155

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

124 – Vi tror på tecknen före Apokalypsen, däribland Antikrists uppkomst och ´Îsâ bin Maryams (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) nedstigning från himlen.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tron på det dolda i den bemärkelsen som det omtalas i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (´azza wa djall) sade:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

DENNA Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för de gudfruktiga, dem som tror på det dolda...”1

Tecken innan Apokalypsen hör till det dolda. Vissa tecken är mindre, andra är större. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) indikerade de mindre när han sade:

Att slavinnan föder sin ägarinna, och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårherdarna tävla om att bygga höga byggnader.”2

Vad de större tecknena beträffar, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Apokalypsen:

Den kommer inte att inträda förrän ni ser tio tecken.”3

Författaren (rahimahullâh) nämner de större tecknena här: Antikrists uppkomst,´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nedstigning, solens uppgång från väster, Vidundrets tillkomst från marken, tre jordbävningar – en i öster, en i väster och en på Arabiska halvön – och Ya’djûdjs och Ma’djûdjs uppkomst. Vilketdera än infaller först, följer de övriga raskt på.

12:2-3

2Muslim (8).

3Muslim (2901).