150. Skillnaden mellan mirakel och underverk

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 152-153

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

123 – Vi tror på förvanternas underverk som har rapporterats autentiskt från pålitliga återberättare.

FÖRKLARING

Förvanter gör underverk medan profeter och sändebud gör mirakel och underverk. Förvanter gör alltså bara underverk som de begåvas med av Allâh (´azza wa djall). Skillnaden mellan mirakel och underverk är att mirakel är ovanliga företeelser som utförs av sändebud och profeter i utmanande syfte. Underverk är ovanliga företeelser som inte utförs i utmanande syfte. Med underverk begåvar Allâh den Han vill av de människor som följer sändebuden och profeterna och dyrkar Allâh korrekt utifrån den uppenbarelse som Allâh (´azza wa djall) har uppenbarat för Sina sändebud och profeter. De utför underverk, medvetet eller omedvetet. Salafs och Ahl-us-Sunnahs största underverk är att Allâh (´azza wa djall) vägleder dem till att vidhålla Qur’ânen och Sunnah enligt den korrekta förståelsen. Med det sagt, besitter förvanter underverk inom föreskriftens ramar. De ska inte dementeras. Givmilda Qur’ânen tar upp flera förvanters underverk, däribland Grottfolket som Allâh (´azza wa djall) bevarade. I Sunnah nämns de tre personer som tog skydd i en grotta varefter Allâh (´azza wa djall) räddade dem ur den till följd av deras åkall och uppriktiga handlingar1.

1al-Bukhârî (3465) och Muslim (2743).