15. Vad är domen för att stryka ovanpå turbanen?

Fråga 15: Vad är domen för att stryka ovanpå turbanen?

Svar: Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lät turbanen strykas. Teoretiskt sett har turbanen mer rätt att strykas än läderstrumporna eftersom den sitter på något som redan har bestrukits. Den kroppsdelens, det vill säga huvudets, rening är mildare än fötternas rening därför att huvudets rening är strykning. En del av huvudet, i det här fallet turbanen, har mer rätt att strykas än plagget som är på en tvättad kroppsdel.

Men har strykningen på turbanen samma villkor som strykningen på läderstrumporna? Måste även den tas på i ett rent tillstånd? Är även dess tidsfrist ett dygn för den boende och tre dygn för den resande? Eller är strykningen på turbanen oinskränkt? Är det bara att stryka på den utan hänsyn till det tidigare rena tillståndet och tidsfristen frånsett att den måste tas av i samband med den större reningen därför att hela kroppen måste tvättas? De lärda har delade åsikter om det.

De som säger att strykningen på turbanen saknar krav argumenterar med att det inte finns något bevis från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för det. De säger att jämförelsen med läderstrumporna är ett argumentationsfel eftersom de sitter på tvättade kroppsdelar medan turbanen sitter på en struken kroppsdel därav en mildare rening. Därför sätter de inga villkor. Det är dock klart bättre att vara på den säkra sidan. Saken är ju emellertid enkel. Det är bara att se till att ta på turbanen i ett rent tillstånd, ta av den när tidsfristen har gått ut, stryka huvudet och ta på den igen.