15. Vad är definitionen av tron på den Yttersta dagen och vad innefattar den?

Fråga 15: Vad är definitionen av tron på den Yttersta dagen och vad innefattar den?

Svar: Allt som nämns i Qur’ânen och Sunnah av det som sker efter döden innefattas av tron på den Yttersta dagen.

Ett exempel på det är tillstånden i gravarna som gåvorna och straffen däri.

Ett annat exempel på det är tillstånden på Domedagen som räkenskapen, belöningen, straffet, de utdelade böckerna, vågen och medlingen.

Ett tredje exempel på det är paradiset och helvetet, deras egenskaper, deras invånares egenskaper och allt som Allâh har förberett för dem. Allt det hör till tron på den Yttersta dagen.