15. Vad är definitionen av tron på den Yttersta dagen och vad innefattar den?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 15: Vad är definitionen av tron på den Yttersta dagen och vad innefattar den?

Svar: Allt som nämns i Qur’ânen och Sunnah av det som sker efter döden innefattas av tron på den Yttersta dagen.

Ett exempel på det är tillstånden i gravarna som gåvorna och straffen däri.

Ett annat exempel på det är tillstånden på Domedagen som räkenskapen, belöningen, straffet, de utdelade böckerna, vågen och medlingen.

Ett tredje exempel på det är paradiset och helvetet, deras egenskaper, deras invånares egenskaper och allt som Allâh har förberett för dem. Allt det hör till tron på den Yttersta dagen.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) definierade tron på den Yttersta dagen när han sade:

”Allt som nämns i Qur’ânen och Sunnah av det som sker efter döden innefattas av tron på den Yttersta dagen.”

Författaren sade:

”Ett exempel på det är tillstånden i gravarna…”

Till gravarnas tillstånd hör tron på Munkar och Nakîr, deras frågor samt svaren från såväl den rättfärdige troende som den syndige hedningen samt deras belöning respektive straff.

Författaren sade:

”… som gåvorna och straffen däri.”

Graven är mellanstadiet mellan det jordiska livet och det nästkommande livet. Där får alla slavar uppleva det som de har förtjänat. Profeternas och sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) tillstånd där är inte som andra människors tillstånd där. Exempelvis berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han under sin himmelsfärd träffade flera sändebud på deras respektive nivåer i himlarna1.

Ännu ett exempel är drömmen som al-Bukhârî rapporterade via Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att han drömde om syndarnas straff; personen som försov sig till bönen varpå hans huvud krossades av ett stenblock, lögnaren som berättar lögner som går vidare i folkmun varpå han straffas med en krok som körs in i ena mungipan och sedan dras bakifrån till den andra mungipan, horkarlarna och hororna som befinner sig i en trång och ugnliknande plats, räntetagaren som badar i en flod av blod samt Ibrâhîm den förtrogne (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), omgiven av muslimska barn som dog innan könsmognad2.

Författaren sade:

”Ett annat exempel på det är tillstånden på Domedagen som räkenskapen, belöningen, straffet, de utdelade böckerna, vågen och medlingen.”

Till det hör även jordbävningen:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

”När jorden skälver i sitt skalv.”3,

havet som fattar eld:

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

”… och haven fattar eld.”4,

bergen som smulas sönder:

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

”… och bergen skall smulas sönder.”5,

jorden som förvandlas till en annan jord:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

”… den Dag då jorden förvandlas till en annan jord och himlarna.”6,

jorden och himlarna som rullas ihop:

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”7,

Allâh som skall säga:

Jag är Konungen! Var är de högmodiga? Var är de arroganta?” Sedan viker Han ihop de sju jordarna och tar dem i Sin vänstra hand. Därefter säger Han: ”Jag är Konungen! Var är de högmodiga? Var är de arroganta?”8,

och Isrâfîl som blåser en gång i hornet för att skrämma de levande, en andra gång för att allt levande skall dö och en tredje gång för uppståndelsen ur gravarna.

Allt detta skall ske innan Domens dag. Därefter reser sig människorna upp ur sina gravar och samlas inför sin Herre. De kommer att höra en ropare och följa efter honom:

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

Vänd dig därför ifrån dem. Den Dag då roparen kallar människorna till det okända, kommer de att stiga ut ur sina gravar, stirrande i marken, och som svärmar av gräshoppor skynda fram mot roparen, och de otrogna skall säga: ”Detta är en svart dag!”9

Där kommer de att stå en lång tid. Solen kommer att komma deras huvuden nära. Deras svett kommer att rinna kraftigt och vissa av dem kommer att svettas upp till näsan. Efter ett långt stående beger sig de troende till Âdam, därefter till Nûh, därefter till Ibrâhîm, därefter till Mûsâ och därefter till ´Îsâ och ber dem om medling för rättegång. Slutligen hamnar de hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som skall säga:

Jag har rätt till den.”10

Sedan lyder räkenskapen och de utspridda böckerna. Alla skall ta sina böcker, vissa med höger hand, andra med vänster hand bakom ryggen. Handlingarna skall vägas. De troende, inklusive hycklarna, kommer att begåvas med ljus varpå hycklarnas ljus slocknar. Det är det första straffet i nästa liv. De troende kommer att skonas. Det är den första belöningen i nästa liv. De troende skall gå över den raka vägen medan de otrogna förs till helvetet. Han (ta´âlâ) sade:

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

En dag skall Allâhs fiender fösas i grupper fram mot Elden.”11

Efter det börjar medlingarna att gälla. De troende kommer att belönas i paradiset och allt vad det innebär, de otrogna kommer att straffas i helvetet och allt vad det innebär.

1al-Bukhârî (3887) och Muslim (162).

2al-Bukhârî (7047).

399:1

481:6

556:5

614:48

739:67

8Muslim (2788).

954:6-8

10al-Bukhârî (7510) och Muslim (193).

1141:19