15. Tvättning av hundslickad skål

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… varav den första gången ska vara med jord.”

Det vill säga när en skål tvättas ska den första tvättningen vara med jord. Skålen ska först gnidas in med jord och sedan tvättas sex gånger med vatten. Det är den bästa tvättningen, ty efter den första tvättningen behövs ingen mer jord. Orenheten har därmed reducerats. Dessutom medför den första tvättningen att skålen blir allt renare för varje gång den tvättas med vatten.

Så om en hund slickar exempelvis ett fat, ska du först och främst hälla ut vattnet ur fatet. Sedan sköljer du det med nytt vatten. Därefter gnider du in det med jord varefter du tvättar det sex gånger. Observera att fatet förblir orent så länge det inte tvättas hela sju gånger då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte det villkoret.

Tillsynes är det obligatoriskt att tvätta skålen sju gånger ehuru den är ren. Oftast brukar ett slick inte ändra på vattnet (speciellt inte om vattenmängden är stor), men hadîthen är i alla fall allmän.