15. Trettonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

14 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skapade skapelsen och bestämde bestämmelsen varpå Han tog den högra gruppen i Sin högra hand och den vänstra gruppen i den andra – och båda Hans händer är högra – och sade: ”Är Jag inte er Herre?”1

Hadîthen är god och rapporteras av Ibn Battah i ”al-Ibânah”.

1al-Ibânah (227).