15. Trettonde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

13 – Imâm och Faqîh Nadjm-ud-Dîn Abûl-´Abbâs Ahmad bin Muhammad bin Khalaf skrev till mig:

”Jag drömde om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Jag vill fråga dig om en sak.” Han sade: ”Vad?” Jag sade: ”I Qur’ânen och autentisk Sunnah står det att Allâh är ovanför himlen, men ändå förnekar de flesta det.” Han sade: ”Vem förnekar det? Allâh är ovanför himlen.”