15 – Synden får syndaren att ta lätt på den

Syndaren kommer att fortsätta synda till dess att han tar lätt på synden så att den minskar i hans hjärta. Det är ett tecken på undergång. Varje gång tjänaren tar lätt på en synd blir den allt större hos Allâh. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” från Ibn Mas´ûd som sade:

”Den troende ser på sina synder som om han vore vid bergsfoten och fruktar att det skall falla över honom. Syndaren ser på sina synder som om de vore en fluga som hamnar på hans näsa som han bara viftar iväg.”1

1 6308.