15. Självförsörjning obligatorisk

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 73

Den som förbjuder anskaffningar, affärer och korrekta inkomster, tänker okunnigt och fel och avviker. Korrekta anskaffningar är lovliga; Allâh (´azza wa djall), Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samfundets lärde har förlovat dem.

En man måste sträva för att försörja sig själv och sin familj. Han ska eftersträva sin Herres gåvor. Den som låter bli att göra det med argumentet att han inte accepterar anskaffningar, är skiljare. Alla andra har rätt till den egendom som han ärver, erhåller, får i testamente eller anskaffar. Det är i kontrast till vad skiljande skolastiker säger.