15. Prövningen om Qur’ânens skapelse

Sammanfattningsvis säger Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah att Qur’ânen är Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) tal och att den inte är skapad. De sattes på en mycket svår prövning på al-Ma’mûns, al-Mu´tasims och al-Wâthiqs tid på grund av det. Dessa tillhörde ´Abbâsiyyahs kalifer. De prövades som sagt mycket hårt. Djahmiyyah och Mu´tazilah överrumplade landet och fick posteringar på al-Ma’mûns, al-Mu´tasims och al-Wâthiqs tid. De hade allt att säga till om. De överrumplade Ahl-us-Sunnah och krävde dem på att säga att Qur’ânen är skapad. De tvingade dem till det. Den som inte gjorde det avskedades från sin arbetsplats. Den som kämpade för Allâhs sak och tillfångatogs blev inte släppt förrän han sade att Qur’ânen är skapad. Den som inte sade det lät de förbli tillfångatagen hos de otrogna. Vissa förföljdes, andra dödades, somliga fängslades och så vidare.

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vägledde och stabiliserade Imâm Ahmad (rahimahullâh). Han sade aldrig falskheten. Han rubbades inte från det sanna ordet. När de ville debattera med honom sade han:

”Hämta till mig något ur Allâhs skrift eller Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”

De klarade inte av hämta något bevis ur Allâhs skrift eller ur Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah för att Qur’ânen är skapad. Han debatterade med dem och avvisade dem med bevis och belägg ur Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

´Abdul-´Aziz al-Kinânî, författaren till boken ”al-Haydah”, debatterade med dem och krossade dem. ´Abdullâh bin Muhammad al-Adhramî debatterade med dem och krossade dem.

Under al-Mutawikkils era, även han en av ´Abbâsiyyahs kalifer, slocknade den här prövningen. Må Allâh benåda honom och belöna honom väl. Han släckte Djahmiyyahs och Mu´tazilahs prövning och stödde Sunnah. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stärkte Ahl-us-Sunnah genom att låta honom krossa lögnarna. Må Allâh benåda honom.

Ash´ariyyah och Kullâbiyyah säger att Qur’ânen är Allâhs tal, men vad är det för Qur’ân? De säger att det är en innerlig betydelse som upprätthålls av Allâhs essens och saknar bokstäver och röst. Det är falskt sagt och avvisas av Qur’ânen och Sunnah. Allâh talar som sagt och Han har alltid vara talande. Det finns många bevis för det. Till Hans (ta´âlâ) tal hör den givmilda Qur’ânen som är en uppenbarelse från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ):

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

”Ingen lögn kan komma vid den vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej, den uppenbaras av en Allvis som allt lov och pris tillkommer.”