15. Pärlor om al-Khatîb al-Baghdâdî

21 – al-Khatîb al-Baghdâdî (d. 463) Kull 14

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Den store Hâfidh, Imâm och Muhaddith av Levanten och Irak Abû Bakr Ahmad bin ´Alî bin Thâbit bin Ahmad bin Mahdî al-Baghdâdî, författare till flera verk.

Han föddes 392. Hans fader var predikare i byn Darzaydjân i irakiska Sawâd1. Han hade både hört och läst Qur’ânen under al-Kitânî varför han månade om att låta sin son göra samma sak när han var liten. Det var år 403. Han fick ett starkt intresse för det och började följaktligen resa runtom i länderna för att studera ämnet. Han blev skicklig, skrev verk och kompilerade böcker. Han blev känd och framstående i de flesta Hadîth-relaterade ämnena.

Han var en av Shâfi´iyyahs stora män. Han studerade Fiqh under Abûl-Hasan bin al-Muhâmilî och al-Qâdhî Abût-Tayyib. Han sade:

”Första gången jag lyssnade på kunskap var i Muharram 403. Jag rådfrågade al-Barqânî om jag skulle resa till ´Abdur-Rahmân bin an-Nahhâs i Egypten eller till Naysâbûr. Han sade: ”Om du reser till Egypten så reser du bara till en man. Om du går miste om honom så har din resa varit förgäves. Och om du reser till Naysâbûr så skall du veta att staden har flera lärda.” Följaktligen reste jag till Naysâbûr. Jag brukade ofta gå igenom hadîther med al-Barqânî. Han skrev ned dem från mig och bevarade dem i sina samlingar för att sedan citera mig medan jag lyssnade.”

Ibn Mâkûlâ sade:

”Abû Bakr al-Khatîb var den siste av de stora personligheterna som vi såg ha den kunskapen, det minnet, det behärskningen och den precisionen inom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Detsamma gäller hans kunskap inom hadîthernas brister och berättarkedjor…”

Han sade också:

”Bagdad har aldrig haft en person efter ad-Dâraqutnî som al-Khatîb al-Baghdâdî. Jag frågade as-Sûrî om al-Khatîb och Abû Nasr as-Sidjzî och han visade klart och tydligt att han föredrog al-Khatîb.”

Mu’tamin as-Sâdjî sade:

”Bagdad har inte producerat någon efter ad-Dâraqutnî som al-Khatîb.”

Abû ´Alî al-Bardânî sade:

”Förmodligen har al-Khatîb inte sett någon som sig själv.”

Abû Ishâq ash-Shîrâzî sade:

”Abû Bakr al-Khatîb liknar ad-Dâraqutnî och hans jämlikar när det kommer till kunskap om Hadîth och minne.”

Abû Sa´d as-Sam´ânî sade:

”al-Khatîb ingav karisma och respekt. Han var pålitlig och noggrann och han utgjorde ett argument. Han hade en fin handstil och var mycket precis och vältalig. Han är den siste av Huffâdh.”

as-Sam´ânî sade:

”Han har skrivit 56 böcker: at-Târîkh, al-Djâmi´, al-Kifâyah, as-Sâbiq wal-Lâhiq, Sharaf Ashâb-il-Hadîth…”

Abû ´Alî bin al-Khallâl underrättade oss: Dja´far berättade för oss: Hâfidh Abû Tâhir berättade för oss: Muhammad bin Marzûq az-Za´farânî berättade för oss: Hâfidh Abû Bakr al-Khatîb berättade för oss:

”Vad beträffar tal om egenskaperna, så hör det till Salafs lära att bekräfta de autentiska hadîtherna och framföra dem ordagrant utan att föreställning eller liknelse. Vissa människor förnekar dem och förkastar därav det som Allâh har bekräftat åt Sig själv. Andra människor bekräftar dem till den graden att de förliknar och föreställer sig. Den korrekta åsikten går ut på att ta medelvägen mellan dem båda. Allâhs religion befinner sig mellan överdrift och underdrift.

Tal om egenskaperna hör till tal om essensen och är oskiljbara. Om det är allmänt känt att skapelsernas Herre bekräftas genom att Hans existens bekräftas och inte Hans beskaffenhet, så gäller samma princip Hans egenskaper; det är deras existens som bekräftas och inte deras definition och beskaffenhet.

Om vi säger att Allâh har en hand, en hörsel och en syn, så är de egenskaper som Allâh (ta´âlâ) har bekräftat åt Sig själv. Vi säger inte att handen betyder förmåga. Inte heller säger vi att hörsel och syn betyder kunskap. Vi säger inte heller att de är organ. Vi liknar inte dem med handen, hörseln och synen som är organ och funktionella verktyg. Vi säger att det är obligatoriskt att bekräfta dem därför att de nämns i Uppenbarelsen. På samma sätt är det obligatoriskt att neka en liknelse eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”2

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”… och ingen finns som kan liknas vid Honom.””3

Makkî ar-Rumaylî sade:

”al-Khatîb insjuknade i mitten av Ramadhân 463. Den förste Dhûl-Hidjdjah förvärrades hans tillstånd och den sjunde Dhûl-Hidjdjah avled han.”

242:11

3112:4