15. Oskiljbara trosbekännelser

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 60

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… och att Muhammad är Hans slav och sändebud…”

Det räcker nämligen inte att bara vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh; därtill måste det även vittnas att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud. Den som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh men vägrar att vittna att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud, konverterar inte till islam. De båda trosbekännelserna är oskiljbara, precis som i samband med bönekall, böneutrop och predikningar. Men om endast trosbekännelsen att det inte finns gud utom Allâh kommer på tal, medföljer trosbekännelsen att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud automatiskt.