15. Ödets fyra kategorier

Utifrån detta är ödet uppdelat i fyra kategorier:

1 – Det eviga ödet. Det nämns i hadîthen om pennan.

2 – Livsödet. Det nämns i Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth.

3 – Det årliga ödet. Det skrivs ned under Ödets natt och handlar om allt som kommer att ske under respektive år.

4 – Det dagliga ödet. Det handlar om att änglarna skriver ned allt som härrör från slavarna under respektive dag.

De tre sistnämnda kategorierna har sin källa i den första kategorin. Den troendes tro fulländas inte förrän han tror på allt det utan tvivel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när Djibrîl kom till honom:

och att du tror på ödet, såväl det goda i det som det onda.”1

1Muslim (8) via ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh).