15. Månadscykelns relation till badet

10 – När kvinnan har blivit kvitt sin månadscykel är hon skyldig att tvätta hela kroppen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:

”När din månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta bort ditt blod och be därefter.”1

Badets minsta plikt är att hela kroppen blir blöt inklusive hårbotten. Dock är det bäst att bada utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth när Asmâ’ bint Shakl frågade honom om hur kvinnan skall bada efter sin månadscykel:

”Hon skall använda vatten och brakved och rena sig väl. Därefter skall hon skölja huvudet och gnugga det hårt så att hon når sin hårbotten. Därefter sköljer hon det med vatten. Efter det använder hon en parfymerad tygbit.” Asmâ’ sade: ”Hur skall hon rena sig med den?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister!” ´Â’ishah sade till henne: ”Stryk där blod har varit.”2

Det är inte obligatoriskt att uppfläta flätorna om de inte är så pass hårt flätade att det finns en risk att vatten inte når hårbotten. Muslim rapporterade via Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) att hon sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag är en kvinna med flätor. Skall jag uppfläta dem när jag badar efter samlag?” (I en annan rapportering står det ”efter månadscykel och samlag”) Han sade: ”Nej. Det räcker att du sköljer huvudet tre gånger och sedan kroppen med vatten och därmed är du ren.”3

Om kvinnan blir kvitt sin månadscykel under en bönetid blir det obligatoriskt för henne att bada direkt så att hon hinner med bönen i tid.

Om hon är ute och reser och saknar vatten eller befarar skada om hon använder vatten, gör hon Tayammum istället tills att hindret upphör. Efter det måste hon bada.

Det finns kvinnor som blir rena under bönetiden och skjuter upp på badet till nästa bönetid. Deras ursäkt är att de inte klarar av att rena sig ordentligt under den tiden. Det är inget argument eller skäl. Hon kan alltid bada utmed den minsta plikten och be i tid. När hon sedan får nog med tid kan hon rena sig ordentligt.

1al-Bukhârî (306).

2Muslim (332).

3Muslim (330).