15. Kunskapens roll i samband med olyckor

Det finns en risk att den okunnige dyrkaren gör saker och ting i samband med en olycka som är fula att se och höra, som t ex invändningar mot ödet. Det beror på att han är djupt inne i sin dyrkan. Många religiösa och fromma människor gör fördömda saker när deras nära och kära går bort. Vissa river sönder sina kläder. Andra slår sig på kinderna. Några har invändningar mot ödet. Ibn-ul-Djawzî sade:

”Jag såg en gammal bekant som var nästan 80 år. Han var bland de religiösa som alltid förrättade bönen i samling. När hans dotterson avled sade han: ”Det är inte lönt att tillbe. Man blir ändå inte besvarad.” Han sade också: ”Om vi är omedgörliga tar Han alla våra barn.” Då visste jag att han endast bad och gjorde goda handlingar utav tradition och inte utav kännedom och tro. Dessa människor dyrkar Allâh på gränsen.”

Därefter sade Ibn-ul-Djawzî:

”Min morbror Muhammad bin ´Uthmân berättade för mig hur han hörde talas om en 80-åring som inte förrättade bönen efter att ha bett mycket och gjort många goda handlingar. Han hade lämnat allt det. Han kallade på honom och sade: ”Gamling! Varför ber du inte?” Han sade: ”Hur skall jag be när alla mina barn är döda och alla mina får är borta? Från och med nu skall jag inte be en enda Rak´ah till Honom.” Han slog då till honom och tog honom på en runda i staden. Efter det bad han alltid i moskén.”

Det finns inget som är så nyttigt som kunskap. Om den lärde drabbas av rastlöshet och otålighet i samband med en olycka, vet han att det är hans eget fel och han vet hur han skall andas. Den okunnige dyrkaren däremot tror att han är på väg upp till ytan varje gång han hamnar på botten. Därför måste en person bota sig med Sharî´ah-baserade botemedel när han råkar ut för en olycka. Ordspråket säger:

”Vid prövningar blir personen antingen ärad eller också förnedrad.”

Vet inte personen att man i det här livet måste skiljas åt? Vi söker Allâhs skydd mot brist på tålamod under prövningar. Vi ber Honom om stabilitet i frågan. Människan lever mycket farligt om hon har invändningar mot ödet. Vi ber Allâh om ett bra slut.