15. Jämförelse mellan al-Albânî och at-Turâbî

Författaren liknade al-Albânî vid Hasan at-Turâbî1 som förespråkar religionsenighet, anser att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte var felfri inom sina världsliga besked, att landschefer har rätt att föreskriva egna lagar, att föreskrivna domar bör förnyas i enlighet med vad dagens omständigheter kräver och andra avvikande åsikter som fordrar otro.

Att likna al-Albânî (rahimahullâh) vid at-Turâbî är en väldig lögn och ett vidrigt brott som inte får accepteras eller bemötas med tystnad.

1Sid. 5