15. Hur var profetens tillstånd innan uppenbarelsen?

Fråga 15: Hur var hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillstånd innan uppenbarelsen?

Svar: Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade tillbringa många nätter i Hirâ’-grottan i dyrkan. Han hade med sig proviant. Därefter återvände han till Khadîdjah för att återigen medtaga lika stor proviant. Sådana var hans rutiner till dess att sanningen uppenbarades för honom i Hirâ’-grottan.