15. Hjärnan – skolastikernas utgångspunkt

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Därtill består dessa människor av två grupperingar i sakfrågan. De flesta anser att allt som dementeras av intellektet skall förkastas. Andra förespråkar passivitet och menar att allt som förkastas av intellektet skall dementeras och utgöra en utgångspunkt i tid av meningsskiljaktighet. Enligt dem är det sanningen och allt i Qur’ânen och Sunnah som går emot deras utgångspunkt är endast ett test från Allâh. Det är inte meningen att man skall betro det utan att komma fram till egna slutsatser med hjälp av udda språkliga aspekter, tomma formuleringar och främmande ord. Att förtiga det, anförtro Allâh vetskap om dess betydelse och samtidigt dementera att det bevisar någon egenskap är allt vad dessa skolastikers dogm handlar om.

KOMMENTAR

Dessa ord bevisar klart och tydligt hur falsk dogm skolastiker har när de spekulerar i Allâhs namn och egenskaper. De låter nämligen sina egna intellekt utgöra ett kriterium. Det deras intellekt bekräftar och gillar bekräftar dem. Allting annat dementeras eller bemöts passivt. Deras teser är ytterst falska och vilsna och så långt borta från sanningen de bara kan vara. Författaren (rahimahullâh) klargjorde deras falska dogm. Han visade att de inte alls bryr sig om Qur’ânen och Sunnah och att allt som spelar roll hos dem är deras intellekt, kriterium och citat från vilsna och olikartade hedningar som levde förr i världen.