15. Heliga liv och egendomar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, s. 126

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det har rapporterats autentiskt att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och förnekar allt som dyrkas i Allâhs ställe, får sin egendom och sitt liv helgade och hans räkenskap är hos Allâh (´azza wa djall).”1

Förklaringen till kapitlets rubrik och det som kommer därefter kommer att nämnas i nästkommande kapitel.

FÖRKLARING

Enligt hadithen helgas egendom och liv av två faktorer:

1 – Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh.

2 – Allt som dyrkas i Allâhs ställe ska förnekas.

När dessa två faktorer uppfylls, helgas personens egendom och liv. Han är därmed muslim – och muslimens liv och egendom är helgade.

Hans räkenskap är som sagt hos Allâh. Om han uttalar trosbekännelsen uppriktigt, ytligt som innerligt, är han en sann muslim som stiger in i paradiset. Om han bara säger det ytligt, är han hycklare. Visserligen är även hans liv och egendom helgade, men hans slut blir i Elden:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

”Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund.”2

Vi ofredar inte den som uttalar trosbekännelsen, vi helgar hans liv och egendom. Vad hans inträde i paradiset och hans realitet som troende beträffar, är det något bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet. Han vet vad som finns i hjärtan och avlönar därefter. Allas räkenskap är hos Allâh (´azza wa djall). Skulle personen annullera trosbekännelsen, döms han för avfall.

1Muslim (130) och Ahmad (15875).

24:145