15. Hadîth ”När någon av er tvår sig och sedan går ut till bön…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (294)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/237-238)

294 – Ka´b bin ´Udjrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”När någon av er tvår sig och sedan går ut till bön, ska han inte sammanfläta sina fingrar. Ty han befinner sig i bönen.”1

Rapporterad av Ahmad och Abû Dâwûd med en bra berättarkedja. Hos Ahmad står det:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in i moskén under tiden som jag hade sammanflätat mina fingrar. Han sade: ”Ka´b! Sammanfläta inte din fingrar när du vistas i moskén. Du befinner dig i bönen så länge du väntar på bönen.”

Liknande rapporteras av Ibn Hibbân i hans ”as-Sahîh”.

1Autentisk via andra.