15. Hadîth ”Det finns inte en muslim som tvår sig…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (190)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/195)

190 – ´Uqbah bin ´Âmir berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte en muslim som tvår sig korrekt varefter han reser sig upp till sin bön och vet vad han säger, utan att han avslutar den lika ren som den dag då hans moder födde honom.”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, Ibn Khuzaymah och al-Hâkim som står för formuleringen och som också sade:

Berättarkedjan är autentisk.”

1Autentisk.