15 frågor till Imâm Ahmad om fastan

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Imâm Ishâq bin Mansûr al-Kawsadj al-Marwazî (d. 251)
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ishâq bin Râhûyah (1/285-291)

 

667 (1) – Vad anser du om mannen som under Ramadhân återvänder hem till sin hustru från en resa? Mannen har inte fastat under dagen och inte heller har hustrun gjort det på grund av sin menstruationsperiod? Han sade:

”Jag tycker inte att han skall ha samlag med henne. Han skall hålla sig borta från det om han återvänder hem från resa.”

Ishâq sade samma sak som Ahmad och lade till:

”Han är däremot inte ålagd att sona om han skulle göra det under dagstid.”

668 (2) – Vad anser du om mannen som har samlag med sin hustru under tiden som han tar igen en missad dag i Ramadhân? Han sade:

”Han är inte ålagd att sona. Soningen sker på grund av Ramadhâns helgd.”

Ishâq sade samma sak.

670 (3) – Jag frågade om personen som äter och dricker under Ramadhân. Han sade:

”Han är inte ålagd att sona.”

Varför anser du inte det vara som samlag? Han sade:

”Skall jag anse det? Det finns ingen hadîth som nämner det. Hur skall jag ålägga soning för mat och dryck när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) endast ålade det för samlag? Även om de alla räknas till synder, liknar samlag inte mat och dryck. För samlag kan man stenas och det ålägger bad. Inget av det liknar mat och dryck.”

671 (4) – Får den fastande gå in i badhus? Han sade:

”Ja, om han inte fruktar svaghet.”

Ishâq sade samma sak.

674 (5) – Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag är mer förtjust i att man inte fastar under tiden man reser.”

Ishâq sade samma sak.

676 (6) – Får den fastande använda sig av Kuhl?

Han sade:

”Jag undviker det så länge man kan känna dess smak i halsen.”

Ishâq sade samma sak och lade till:

”Det är sällan en person undkommer det. Det kommer in i huvudet.”

677 (7) – Är det tillåtet för en man att vittna om att ha sett nymånen till Ramadhân eller Shawwâl? Han sade:

”Nej, inte till Shawwâl. Det är bara tillåtet till Ramadhân.”

679 (8) – Vad anser du om personen som dog under tiden som han var ålagd att fasta en månad? Han sade:

”Om det gäller missade dagar inom fastan, får hans anhöriga skänka mat för honom. Om det gäller en fastan som han har svurit att fasta, får hans anhöriga fasta igen de dagarna.”

Ishâq sade samma sak.

681 (9) – Vad anser du om personen som fastar under resan och därefter återvänder till sin hustru och har samlag med henne? Han sade:

”Jag tycker inte om att han skall bryta fastan. Han får ta igen den dagen. Och om han hade samlag med sin hustru, får han likaså sona.”

683 (10) – När får den resande bryta fastan? Han sade:

”När han lämnar sin hemstad.”

684 (11) – Skall man först bryta fastan eller förrätta Maghrib? Han sade:

”Det är rekommenderat att påskynda brytningen av fastan. Det är dock en annan sak om personen skulle ha något behov eller vara upptagen.”

Ishâq sade:

”Nej, han skall faktiskt sträva efter att bryta fastan innan bönen.”

686 (12) – Vad tycker du om att man frivilligt fastar varannan dag? Han sade:

”Om han klarar av det, anses det vara den bästa fastan.”

Ishâq sade samma sak.

688 (13) – Är ´Âshûrâ’-dagen den nionde eller tionde Muharram? Han sade:

”Man skall fasta båda två.”

Ishâq sade samma sak och lade till:

”Detta för att skilja sig från judarna. De fastar endast en dag.”

689 (14) – Vad anser du om personen som förlorar medvetandet under Ramadhân? Han sade:

”Om han förlorar medvetandet den första dagen efter gryningen, belönas han för den dagen. Han får däremot ta igen de andra dagarna.”

690 (15) – Imâm Ahmad (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det är obligatoriskt att avse fastan varje natt i Ramadhân.”