15. Fikonet och oliven i Qur’ânen

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

”Vid fikonträdet och oliven och Sinai berg och detta trygga land!”1

Sinai berget är berget som Allâh talade med Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på. Det trygga landet är Makkah. Angående fikonträdet och oliven finns det delade åsikter om det.

110 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Fikonträdet står för moskén i Damaskus och oliven står för moskén i Jerusalem.”

111 – al-Hasan al-Basrî sade:

”Det är berg och moskéer i Damaskus.”

112 – Khâlid bin Ma´dân sade:

”Det är Damaskus.”

113 – Qatâdah sade:

”Fikonträdet är berget som Damaskus ligger på och oliven är berget som Jerusalem ligger på.”

114 – al-Hakam sade:

”Fikonträdet är Damaskus och oliven är Palestina.”

115 – al-Hârith bin Muhammad sade:

”Fikonträdet är moskén i Damaskus och oliven är moskén i Jerusalem.”

Andra lärda har sagt att fikonet och oliven i versen är de ätbara frukterna. Det rapporteras från Ibn ´Abbâs, Mudjâhid, ´Ikrimah, al-Kalbî och andra.

Det kan dock även tyda på deras platser på jorden med tanke på att de nämns i samband med två andra ädla platser, nämligen Sinai berget och den trygga staden. Dessa platser är världens ädlaste platser. Därifrån har väldiga profetkall och följda föreskrifter härrört. Nästan alla israelitiska profeter var från Shâm som är landet av fikonträdet och oliven. Därifrån kom ´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall. Från Sinai berget talade Allâh med Mûsâ. I den trygga staden inleddes uppenbarelsen för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dessa tre profetkall är de väldigaste profetkallen och föreskrifterna. Liknande nämns i Toran2:

”Detta är den välsignelse gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död: Han sade: ”HERREN kom från Sinai, från Seir gick hans sken upp över dem. Han strålade fram från berget Paran, ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem.”3

Seir är Jerusalem med omnejd och Paran är Makkah.

De lärda som säger att fikonträdet och oliven i versen är de ätbara frukterna har rätt sett till fikonträdets och olivens lokalisering på jorden. Oftast är det i Shâm som de växer.

De lärda som säger att fikonträdet är Damaskus och oliven är Jerusalem och Palestina har också rätt sett till att Damaskus med omnejd står i princip för fikonplantagen medan Palestina och Jerusalem står i princip för olivplantagen.

De lärda som säger att det menas med bergen i Damaskus respektive Jerusalem gör det sett till att fikon och oliver växer på berg.

De lärda som säger att det menas med moskén i Damaskus respektive Jerusalem gör det sett till att dessa två moskéer är de ädlaste platserna i Shâm och Allâh vet bättre.

195:1-3

3Femte Moseboken 33:1-3