15. Ett tionde exempel på hur Râfidhah påstår att följeslagarna förvrängde Qur’ânen

Deras Shaykh al-Madjlisî bekräftade rapporteringen i sin bok ”Mir’ât-ul-´Uqûl” och sade:

”Hadîthen är bekräftad.”

Därefter sade han:

”Rapporteringen är autentisk. Det är klart och tydligt att såväl den här rapporteringen som många andra autentiska rapporteringar uttryckligen klargör att Qur’ânen är reducerad och ändrad. Jag anser att rapporteringarna i ämnet har återberättats via många vägar, Mutawâtir.”1

Hur kan al-Madjisî säga att det har rapporteras via många vägar att Qur’ânen som Djibrîl steg ned med bestod av 17.000 verser om det bara är en person som har sagt så samt att de som återberättade det från honom är en grupp lögnare? Är ett sådant påstående ens accepterat hos de otrogna, än mindre hos muslimerna?

Ni säger att den fullkomliga Qur’ânen är hos profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. Varför undanhåller de den Qur’ânen alltsedan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog fram till i dag om Allâh skickade Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till hela skapelsen? Vilken undanhållning är värre än den? Allâh sade i Sin skrift:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

”De som döljer de vittnesbörd och den vägledning som Vi genom uppenbarelser har gett dem och som Vi har klargjort för människorna i Skriften, skall förbannas och fördömas av Allâh och [alla] som kan döma skall förbanna och fördöma dem.”2

Inser inte de kloka hur Râfidhahs motiv med dessa lögner är förtal och förbannelse av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ädla och oskyldiga familj? De förbannar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) direkt och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj indirekt.

Det lögnaktiga påståendet att rapporteringen har återberättats via många vägar är som judarnas och de kristnas påstående att det har återberättats via många vägar att Messias blev korsfäst och att ´Îsâ är Allâhs son enligt de kristna samt att ´Uzayr är Allâhs son enligt judarna. Allt är en sammansvärjning om lögn. Râfidhah har ingen rapportering utan att den hör till de största lögnerna.

Dessa lögner roterar kring två personer; Abû Dja´far och Abû ´Abdillâh. Är det så en rapportering som är återberättad via många vägar ser ut? Att en rapportering är återberättad via många vägar innebär att återberättarna är så många att det i princip är omöjligt att enas om en lögn och att lika många återberättar den i varje kull – från rapporteringens början till dess slut – och att rapporteringen har hörts eller setts. Râfidhahs enighet om lögn går mycket enkelt i lås, men alla andra villkor är uteslutna. Abû ´Abdillâh och Abû Dja´far har inget att göra med Râfidhah och deras extremism och lögner mot Allâh, Hans skrift och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

1Mir’ât-ul-´Uqûl (12/525) via ´Abdullâh bin Muhammad as-Salafîs bok ”Min ´Aqâ’id-ish-Shî´ah”, sid. 20.

22:159